AIRLINE COMPAGNYOFFICE CITYCODE ICAO CODE IATA
Air China Beijing   CA
China Northern Liaoning CBF CJ
China Xinhua Beijing   XW
China Xinjiang Airlines Urumqi   XO
China Yunnan Airlines Yunnan   3Q
China Southern Airlines Guangdong   CZ
China Southwest Chengdu   SZ
Air China Beijing   CA
Hainan Khaikou-Dayingshan   HU
Shandong Shandong   SC
Shanghai Airlines Shanghai   FM
Shenzhen Guangdong   4G
Sichuan Chengdu   3U
Xiamen Airlines Xiamen   MF